Opakované platby pre Klub mentálnej odolnosti

Dobrý deň, som Lukáš Piperek a som zakladateľ projektu Klub mentálnej odolnosti. Nižšie nájdete všeobecné obchodné podmienky.

Platobné metódy sú napojené na platobnej bráne spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadáváte pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

GOPAY s. r. o.  nakladá s údajmi kupujúceho podľa mezinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančním sektoru). 

  • Opakovaná platba - 30 dní

V prípade, že predmetom kúpy je "Klub mentálnej odolnosti" s pravidelným tridsaťdňovým členským poplatkom, využíva predávajúci k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formuláru sa kupujúci zaväzuje hradiť  pravidelný mesačný poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 7,9 € mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formuláru kupujúci dává súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počínajúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, z ktorej byla prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube. 

  • 30-dňový trial s nadväzujúcou opakovanou fixnou platbou

V prípade, že predmetom kúpy je "Klub mentálnej odolnosti" v 30-dňovej trial verzii, pokiaľ užívateľ svoje členstvo behom 30 dní nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva s pravidelným 30-denným členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členstva), na jeho uhradenie využívá poskytovateľ automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formuláru sa kupujúci zaväzuje hradiť  pravidelný mesačný poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 7,9 € mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formuláru kupujúci dává súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počínajúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty kupujúceho, z ktorej byla prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

  • Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúcí je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku i o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončit a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že kupujúcí vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu predávajúci do dvoch pracovních dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostrednítvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtováním poplatku je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailem na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže kupujúci opakované platby zrušit.

  • Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby

Členstvo v Klube mentálnej odolnosti môže kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formuláru  v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním predávajúceho na  coach@mentalnytrening.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdává všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube přinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršení uhradenej doby členstva) definitívne ukončený.